Centrum Zarządzania Kryzysowego województwa lubuskiego 2014-05-27

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ostrzega: BURZE Z GRADEM – w dniu 27 maja 2014 r. od godziny 14:00 do godziny 23:00 mogą wystąpić na terenie województwa lubuskiego burze, grad, opady deszczu (10-20 mm/ m2, lokalnie do 40 mm/m2) oraz wiatr w porywach do 90 km/h

 

Roman Andzel

Sekretarz Gminy Iłowa

Centrum Zarządzania Kryzysowego województwa lubuskiego 2014-05-26

Centrum Zarządzania Kryzysowego województwa lubuskiego zawiadamia o prognozowanych intensywnych opadach deszczu od dnia 27 maja 2014 r.

Roman Andzel
Sekretarz Gminy Iłowa

Towarzystwo Miłośników Parku Dworskiego zaprasza

W sobotę 31 maja 2014 r. o godzinie 9:00 członkowie i sympatycy TMPD w Iłowej zapraszają wszystkich chętnych do czynnego wypoczynku przy zagospodarowaniu OGRODU RÓŻANEGO. Spotykamy się na parkingu obok Gminnego Centrum Kultury i Sport. Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych narzędzi do prac w ogrodzie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

TMPD w Iłowej

Zmiana granic obwodów głosowania

W związku ze zbliżającymi się w dniu 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego informujemy, że zmianie uległy granice obwodów głosowania w Gminie Iłowa.

Mieszkańcy ulic: Poniatowskiego od nr 1 do 7 oraz Pułaskiego będą głosować w obwodzie nr 1 - Hala Sportowa, ul. Piaskowa 2b, Iłowa.

Mieszkańcy ulic: Blacharska, Drzymały nr 16, Konopnickiej, 1 Maja, Surzyna, Zacisze będą głosować w obwodzie nr 3 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Pałacowa 1, Iłowa.

Mieszkańcy miejscowości Żaganiec będą głosować w obwodzie nr 6 - Szkoła Podstawowa w Szczepanowie, Szczepanów 39a.

Mieszkańcy ulic:

- Kwiatowa będą głosować w obwodzie nr nr 2 - Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Żagańska 15, Iłowa;

- Bema będą głosować w obwodzie nr 3 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Pałacowa 1, Iłowa.

Jednocześnie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iłowa jest zamieszczone w formie elektronicznej obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Informacje zawarte są pod adresem internetowym http://www.ilowa.info.pl/system/obj/1686_burmistrz_obw_obwody.pdf

 Roman Andzel
Sekretarz Gminy Iłowa

Skład osobowy obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Iłowa

Na podstawie § 10 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2011 r. Nr 30, poz. 345) Burmistrz Iłowej podaje informację o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Iłowa, powołanych do przeprowadzenia wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Skład osobowy obwodowych komisji wyborczych

Burmistrz Iłowej
Adam Gliniak

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 518) zawiadamiam, że w dniu 14 maja 2014 r. została wydana decyzja ustalająca odszkodowanie na rzecz spadkobierców Julii Jankowskiej, w wysokości 2 221,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych) za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie 0005 Klików, w jednostce ewidencyjnej Iłowa - obszar wiejski, oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek: 159/1 o pow. 0,0059 ha i 95/1 o pow. 0,0012 ha, przejętej z dniem 2 listopada 2012 r. na własność Województwa Lubuskiego pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa - Ruszów.

Nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawmy.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, pokój 1005 (piętro X) w godz. 8:00- 15:00.

Z up. Wojewody Lubuskiego
Grzegorz Dłubek
Dyrektor Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami

Centrum Zarządzania Kryzysowego województwa lubuskiego 2014-05-23

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ostrzega: BURZE Z GRADEM - w dniu 23 maja 2014 r. od godziny 18:00 do 24 maja 2014 r. do godziny 23:00 mogą wystąpić na terenie województwa lubuskiego silne burze, lokalnie grad, obfite opady deszczu (20 do 50 mm/m2) oraz wiatr w porywach do 100 km/h.

Roman Andzel
Sekretarz Gminy Iłowa

Strzelania na poligonie

W dniach 26.05 - 01.06.2014 r. na OSPWL Żagań będą odbywać sie strzelania z użyciem amunicji bojowej w następujących terminach:

Kierunek Karliki:

27.05.2014 r. w godzinach 8:00 - 02:00
28.05.2014 r. w godzinach 8:00 - 15:00
29.05.2014 r. w godzinach 8:00 - 02:00
30.05.2014 r. w godzinach 8:00 - 15:00

Kierunek Świętoszów:

27.05.2014 r. w godzinach 8:00 - 02:00
28.05.2014 r. w godzinach 8:00 - 15:00
29.05.2014 r. w godzinach 8:00 - 02:00
30.05.2014 r. w godzinach 8:00 - 15:00

Komendant
ppłk Franciszek Fedczyszyn

Kwiaty Iłowej 2014

Projekt "Centrum Spotkań" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013. Parterami projektu są Gmina Rietschen i Gmina Iłowa.  

Burmistrz Adam Gliniak i Rada Miejska w Iłowej zapraszają na

Festyn Kwiaty Iłowej 2014

24 maja 2014 r. - Plac Wolności

Gwiazda wieczoru - Zespół "Kobranocka"

Kwiaty Iłowej 2014 - plakat

Maria Żarska
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu

Transgraniczny Młodzieżowy Turniej Sportowy

Projekt "Centrum Spotkań" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013. Parterami projektu są Gmina Rietschen i Gmina Iłowa.  

Burmistrz Iłowej Adam Gliniak
zaprasza na

Transgraniczny Młodzieżowy Turniej Sportowy - Wiosna 2014

2 czerwca 2014 r.

Orlik przy ul. Piaskowej w Iłowej

PLAKAT

Maria Żarska
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2014 r. zostało wydane postanowienie znak: WOOŚ-II.0123.18.2014.AN, w którym przedstawiono stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na:

budowie autostrady A-18
na odcinku węzeł "Olszyna" - węzeł "Golnice"
od km 0+633 do km 71+533,

dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w dniu 29 lipca 2010 r. wydal decyzję znak: RDOŚ-08-WOOŚ-II-66130-012/10/an o środowiskowych uwarunkowaniach, przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

Czytaj więcej...

Liczba odwiedzin

Dziś1
Wczoraj13
Tydzień28
Miesiąc106
Ogółem210823

Użytkownicy online

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Użytkowników:
5
Artykułów:
567
Odsłon artykułów:
678229

Serwis www.ilowa.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.

Polityka prywatności

2012 Iłowa - Aktualności. Serwis Internetowy Miasta Iłowa
Powered by Joomla 1.7 Templates