Filtr

Sylwester 2013

Opublikowano

Maria Żarska
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu

XXXII sesja Rady Miejskiej w Iłowej - zawiadomienie

Opublikowano

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej uprzejmie zawiadamia, że zwołuje XXXII sesję Rady Miejskiej VI kadencji, która odbędzie się 30 grudnia 2013 r. o godz. 14:00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej ul. Żagańska 15 (sala widowiskowa).

ZAWIADOMIENIE

Józef Brzezicki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej

Wesołych Świąt

Opublikowano

Z okazji zbliżających się

Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Mieszkańcom Gminy Iłowa

zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt

spędzonych w rodzinnym gronie, wśród bliskich i przyjaciół.

Niech ten czas na długo zagości w Państwa sercach,

a zbliżający się rok 2014 będzie wypełniony sukcesami

w życiu osobistym oraz zawodowym.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Brzezicki
Burmistrz Iłowej
Adam Gliniak

Informacja dla mieszkańców w sprawie przyłączy wodociągowych

Opublikowano

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przez przyłącze wodociągowe rozumie się:

- przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Ustawa określa także obowiązki co do ponoszenia kosztów wykonania przyłącza: 

- realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci,

- koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

W związku z powyższym informuję, że wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej (za wyjątkiem wodomierza) ponosi mieszkaniec wsi.

"Bombka na świąteczną choinkę" - wyniki konkursu

Opublikowano

Wyniki konkursu pod hasłem

"Bombka na świąteczną choinkę"

organizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej pod Patronatem Burmistrza Iłowej Adama Gliniaka.

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się 14.12.2013 r.

W Komisji Konkursowej udział wzięli:

1. Żaneta Chłostowska-Szwaczka
2. Adriana Majchrzyk
3. Maria Żarska
4. Paulina Zdanowska

Awaria sieci wodociągowej

Opublikowano

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej i koniecznością naprawy nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Hutniczej 2, 3a i Pułaskiego 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
Przewidywany czas naprawy 7:00 - 15:00 dnia 17.12.2013 r.
Za utrudnienia przepraszam.

Piotr Kowalski
Kierownik ZGKiM

Wernisaż

Opublikowano

Projekt "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Partnerami projektu są Gmina Wachau i Stowarzyszenie Seifersdorfer Thal e.V.

Das Projekt "Das Grenzgebiet wird schöner - die Rekonstruktion des Schlossparkes in Iłowa" wird von den Fӧrdermitteln der Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013 mitfinanziert Die Partner des Projektes sind die Gemeinde Wachau und der Verein Seifersdorfer Thal e.V.

29 listopada 2013 r. w Gminie Iłowa odbył się wernisaż podsumowujący przebieg projektu pod nazwą "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013. Parterami projektu są Gmina Wachau i Stowarzyszenie Seifersdorfer Thal  e.V.

Najpiękniej ukwiecone miejsce w gminie Iłowa 2013 - konkurs rozstrzygnięty

Opublikowano

Projekt "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Partnerami projektu są Gmina Wachau i Stowarzyszenie Seifersdorfer Thal e.V.

Das Projekt "Das Grenzgebiet wird schöner - die Rekonstruktion des Schlossparkes in Iłowa" wird von den Fӧrdermitteln der Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013 mitfinanziert Die Partner des Projektes sind die Gemeinde Wachau und der Verein Seifersdorfer Thal e.V.

29 listopada 2013 r. rozstrzygnięto i wręczono narody laureatom konkursu na "Najpiękniej ukwiecone miejsce w gminie Iłowa 2013". Nagrody wręczył Burmistrz Iłowej Pan Adam Gliniak podczas wernisażu podsumowującego przebieg projektu pn. "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.
Konkurs ogłoszono podczas spotkania "Wielkie Sprzątanie Wiosna 2013", które odbyło się 15 czerwca 2013 r. w dwóch kategoriach Najpiękniejszy ogród i Najpiękniejszy balkon. Laureatami zostali: Państwo Monika i Krzysztof Żygalscy, Pani Katarzyna Zarzeczna, Pani Barbara Woźniak, Pani Martyna Szczepaniak, Pani Zofia Sikorska, Pani Zofia Powalewska, Pani Barbara Burzyńska i Pani Franciszka Adamek.

GALERIA

Magdalena Muzika
Asystent ds. promocji projektu

Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych

Opublikowano

Wojewoda Lubuski wydał rozporządzenie porządkowe, które zakazuje używania materiałów pirotechnicznych na terenie województwa lubuskiego.

Co roku w Polsce dochodzi do wielu wypadków związanych z używaniem materiałów pirotechnicznych. Powodują poparzenia i urazy kończyn. Zawsze przed użyciem fajerwerków należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Rozporządzenie porządkowe Nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubuskiego

Źródło: lubuskie.uw.gov.pl

Program "Na Własne Konto"

Opublikowano

"Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach Programu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Sylwester 2013

Opublikowano

Gminne Centrum Kultury i Sportu zaprasza wszystkich na SYLWESTRA 31 grudnia 2013 r. od godziny 20:00.
Cena biletu 30 zł od osoby.
Zapisy w sekretariacie GCKiS.

Maria Żarska
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu

Centrum Zarządzania Kryzysowego 05-12-2013

Opublikowano

Komunikat 1 (silny wiatr, zawieje / zamiecie śnieżne)

Ważność: od godz. 15:00 dnia 05-12-2013 do godz. 06:00 dnia 07-12-2013

Obszar: województwo dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie.

Przebieg: W rejonie ww województw będzie występować silny i porywisty wiatr wiejący ze średnią prędkością 20-40 km/h, w porywach osiągając prędkość 75-95 km/h. Wiatr początkowo będzie wiać z południowego zachodu  sukcesywnie zmieniając kierunek na zachodni i północno zachodni. Jednocześnie będą występować umiarkowane opady śniegu co spowoduje zawieje śnieżne.

Mikołajki 2013

Opublikowano

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej serdecznie zaprasza 6 grudnia o godzinie 17.00 na Spotkanie z Mikołajem. Na dzieci czekać będzie wiele atrakcji.

Zaprezentowany zostanie spektakl pt. "Calineczka" w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum, przybyłych zabawiać będzie uśmiechnięty klown, odbędzie się maraton zumby dla dzieci, przewidziany jest słodki poczęstunek, a przede wszystkim, przybędzie Święty Mikołaj!

Dzieci z wiosek zostaną przywiezione na zabawę autokarem. Po zakończonej zabawie dzieci zostaną odwiezione do swoich miejscowości.

Maria Żarska
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu

Centrum Zarządzania Kryzysowego województwa lubuskiego 02-12-2013

Opublikowano

MGŁA – od godziny 20:00 2 grudnia 2013 r. do godziny 4:00 3 grudnia 2013 r. widzialność na drogach ze względu na występowanie mgieł poniżej 200 metrów.

Roman Andzel – Sekretarz Gminy Iłowa

Ważna informacja dla osób uprawnionych do dodatku mieszkaniowego!

Opublikowano

W związku z ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Dodatek energetyczny będzie przyznawany w drodze decyzji, po wcześniejszym złożeniu wniosku oraz dołączoną kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Zaleca się składanie wniosków dotyczących dodatku energetycznego do 10 grudnia 2013 r.

Elżbieta Kinal
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

Wesołych Świąt

Opublikowano

Mieszkańcom Gminy Iłowa
z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy
by upływały one w radosnej atmosferze,
w rodzinnym gronie,
wśród bliskich i przyjaciół.
Niech te święta na długo zagoszczą w Państwa sercach,
a zbliżający się rok 2013
będzie wypełniony sukcesami
w życiu osobistym oraz zawodowym.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Brzezicki
Burmistrz Iłowej
Adam Gliniak

XXI sesja Rady Miejskiej w Iłowej - zawiadomienie

Opublikowano

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej uprzejmie zawiadamia, że zwołuje XXI sesję Rady Miejskiej VI kadencji, która odbędzie się 28 grudnia 2012 r. o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej ul. Żagańska 15 (sala widowiskowa).

ZAWIADOMIENIE

Józef Brzezicki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej

Nabór na zimowisko dla dzieci rolników

Opublikowano

Lubuska Izba Rolnicza prowadzi nabór na ferie zimowe, dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

INFORMACJA

Joanna Nadborska
Biuro Lubuskiej Izby Rolniczej

Nowy Rok na Placu Wolności

Opublikowano

Burmistrz Iłowej Adam Gliniak serdecznie zaprasza 31 grudnia na Plac Wolności na wspólne powitanie Nowego Roku 2013. Będą życzenia, pokaz sztucznych ogni, karnawałowy nastrój i serdeczna atmosfera.

Maria Żarska
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu

Turniej "Mikołajkowy"

Opublikowano

W sobotę 8 grudnia 2012 r. w hali sportowo-widowiskowej "PIAST" w Iłowej odbył się turniej "Mikołajkowy" w piłkę nożną chłopców rocznika 2000 i młodszych. W turnieju udział wzięło 8 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy:

Grupa A Grupa B
Vitrosilicon-Intra Iłowa I Vitrosilicon-Intra Iłowa II
UKS Promień Żary Akademia Młody Talent Sebastiana Dudka
Szprotavia Szprotawa  Stelmet UKP Zielona Góra
UKS Czarni Żagań Budowlani Gozdnica

"Instrumenty wsparcia eksportu" - spotkania informacyjne

Opublikowano

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów zapraszają lubuskich eksporterów oraz wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem działalności eksportowej na spotkania informacyjne poświęcone planowaniu, organizowaniu i realizacji eksportu lub inwestycji poza granicami Polski oraz możliwościom wykorzystania funduszy unijnych w tym zakresie.

Sylwestrowe disco retro

Opublikowano

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej przyjmuje zapisy na SYLWESTROWE DISCO RETRO do 20 grudnia 2012.
Cena biletu 30 zł.
Gwarantujemy energetyczną muzykę, sylwestrowe dekoracje, o północy pokaz sztucznych ogni na Placu Wolności, atrakcje-niespodzianki i dobrą zabawę !!!

Maria Żarska
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu

XX sesja Rady Miejskiej w Iłowej - zawiadomienie

Opublikowano

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej uprzejmie zawiadamia, że zwołuje XX sesję Rady Miejskiej VI kadencji, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2012 r. o godz. 14:00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej ul. Żagańska 15.

ZAWIADOMIENIE

Józef Brzezicki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej

Nabór na stanowisko koordynatora ośrodka integracji społecznej - świetlicy wiejskiej

Opublikowano

Burmistrz Iłowej ogłasza:
nabór na stanowisko koordynatora ośrodka integracji społecznej - świetlicy wiejskiej
działających na terenie gminy Iłowa: Klików

Mobilny Punkt Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich

Opublikowano

Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Żaganiu zapraszają na bezpłatne indywidualne konsultacje na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych, które odbędą się 14 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iłowej w godzinach 14:00 – 15:00.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 68 477 10 02.

Joanna Muzyka-Drozdek
Lokalny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich w Żaganiu

"Gdy pierwsza gwiazdka" - wyniki konkursu

Opublikowano

 WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
"Gdy pierwsza gwiazdka"
organizowanego przez
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej

Celem konkursu było plastyczne przedstawienie bogactwa kultury Świąt Bożego Narodzenia przez dzieci i młodzież.
Na konkurs wpłynęło 112 prac wykonanych w różnych technikach plastycznych przez dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i świetlic wiejskich z Gminy Iłowa.

Mikołajki

Opublikowano

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej serdecznie zaprasza wszystkie dzieci 6 grudnia 2012 roku o godzinie 17.00 na zabawę z Mikołajem. W programie Mikołajkowa podróż dookoła świata z Krasnalem Poziomką i słodki poczęstunek.
Do świetlic wiejskich w Koninie Żagańskim, Czernej, Borowem i Czyżówku zostanie wysłany autobus, który przywiezie dzieci na zabawę z Mikołajem, a po zabawie odwiezie do domu.

Maria Żarska
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu

Będą nowe komputery w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iłowej

Opublikowano

Projekt naszej biblioteki zgłoszony do programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek", realizowany przez Instytut Książki, został pozytywnie rozpatrzony. Dzięki temu czytelnicy będą mogli korzystać z nowych komputerów. Będą to dwa nowe stanowiska z pełnym oprogramowaniem i darmowym dostępem do Internetu.

Liczba odwiedzin

Dziś6
Wczoraj12
Tydzień34
Miesiąc48
Ogółem211016

Użytkownicy online

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Użytkowników:
5
Artykułów:
567
Odsłon artykułów:
688198

Serwis www.ilowa.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.

Polityka prywatności

2012 Iłowa - Przedsiębiorcy. Serwis Internetowy Miasta Iłowa
Powered by Joomla 1.7 Templates